Selecteer een pagina

De Bibliotheek Noordwest Veluwe is een zoektocht gestart naar een nieuwe dorpsdichter, een inwoner van de gemeente Ermelo die bijzondere gedichten wil schrijven over actuele gebeurtenissen, plekken en mensen in Ermelo.

Fiet van Beek is sinds maart 2016 de eerste Ermelose dorpsdichter. Haar termijn loopt binnenkort af. Als dorpsdichter heeft zij de interesse voor poëzie en de betrokkenheid van de inwoners van Ermelo bij plaatselijke gebeurtenissen vergroot. Op verzoek heeft Fiet bij diverse gelegenheden over actuele gebeurtenissen een gedicht geschreven en gepresenteerd, zoals bij de politieke cafés, de presentatie van een nieuw wandelboekje, Fête de la Musique of het Romeinenfestival in 2017.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich tot en met 28 februari aanmelden via anneke.degraaf@bibliotheeknwveluwe.nl door een motivatiebrief en twee eigen gedichten op te sturen. De gedichten mogen uit maximaal 25 regels bestaan. Eén gedicht moet gaan over een onderwerp naar eigen keuze, zo lang het maar betrekking heeft op Ermelo. Het tweede gedicht moet gaan over het dorpsdichterschap.

Voor nadere informatie over het dorpsdichterschap en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Anneke de Graaf van de Bibliotheek Noordwest Veluwe: anneke.degraaf@bibliotheeknwveluwe.nl