Selecteer een pagina

Bibliotheek Noordwest Veluwe is op zoek naar een nieuwe Dorpsdichter. Wie in Ermelo woont, houdt van schrijven en dichten, en zich wil inzetten voor de gemeente kan zich voor 15 juli aanmelden. 

De dorpsdichter schrijft gedichten over actuele of historische gebeurtenissen, plekken en mensen in Ermelo en heeft een belangrijke rol in de lokale beeldvorming over allerlei zaken die de gemeente en haar inwoners bezighouden. De dorpsgedichten brengen mensen nader tot elkaar en zorgen voor nieuwe dialoog.

AANMELDEN Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 15 juli aanmelden via jack.vanzundert@bibliotheeknwveluwe.nl door een korte motivatiebrief en twee eigen gedichten in te sturen. De gedichten mogen uit maximaal 25 regels bestaan. Eén gedicht moet gaan over een onderwerp naar eigen keuze, zo lang het maar betrekking heeft op de gemeente Ermelo. Het tweede gedicht moet gaan over het dorpsdichterschap. De inzendingen worden ter beoordeling geanonimiseerd aangeboden aan een onafhankelijke, deskundige jury.

De dorpsdichter wordt voor drie jaar benoemd en ontvangt een bescheiden onkostenvergoeding. Meer info via Jack van Zundert via bovenvermeld e-mailadres.