Selecteer een pagina

Zon en wind

boeren oogstten het graan op hun akkers
vissers haalden hun vangst uit de zee
eeuwenlang voedsel voor volk en vee

wind in de wieken en wind in de zeilen
zon op het grasland en zon op het koren
natuurlijke bronnen nooit uitgeput
tot de begerige mens naar olie ging boren

uitputting uitbuiting en vieze vervuiling
van mens en milieu en machtspolitiek
de aarde geeft antwoord door hitte en droogte
mens en natuur worden gaandeweg ziek

meer stroom laten stromen liefst echt schone
voor verwarming vervoer industriële productie
willen we hier blijven werken en wonen

nu woedt een strijd wie voor is en wie tegen
windmolens zonnepark waar en hoeveel
cultuur en historie en zeldzame dieren
Telgt en Horst gemeente provincie
staan voor moeilijke keuzes
maar wacht
niet
te
lang

 

N.a.v. de discussie over de plaatsing van windmolens
en/of zonneparken
in het buitengebied van Ermelo
9 februari 2023