fotografie Amber Leijen

Dorpsdichter Ermelo

Vanaf 1 april 2016 is Fiet van Beek de dorpsdichter van Ermelo. Van Beek is Ermelo’s eerste dorpsdichter. Het idee om een dorpsdichter te benoemen kwam van Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) en werd (in 2015) gesteund door de gehele gemeenteraad.

Zij werd geïnstalleerd door wethouder Laurens Klappe met het opspelden van een speciaal gemaakte dorpsdichtersbroche in de vorm van een pauw (naar de witte pauw in het gemeentewapen van Ermelo). Zij werd benoemd voor een periode van twee jaar, maar zal op verzoek nog een jaar langer blijven tot april 2019.

Fiet van Beek ziet het als haar missie om poëzie en het dagelijks leven in Ermelo met elkaar in verbinding te brengen en zodoende mensen eens op een andere manier te laten kijken naar wat er met en rondom hen gebeurt. Behalve het – al dan niet op verzoek – schrijven van gedichten, is ze jurylid bij de gedichtenwedstrijd voor brugklassers op Groevenbeek, schreef ze een nieuw Dorpslied voor Ermelo en maakt ze geregeld gedichten voor het radioprogramma El Mundo van Veluwe FM.

Meer over Fiet van Beek