Op 30 maart 2019 is Sarah Scholts geïnstalleerd als Dorpsdichter van Ermelo. Zij volgt hiermee Fiet van Beek op, die deze erefunctie vervulde van 1 april 2016 tot 30 maart 2019. Fiet van Beek was Ermelo’s eerste Dorpsdichter.

Sarah Scholts

Sarah Scholts is in 1977 geboren in Ermelo en groeide op in Ermelo-West. In het dagelijks leven is ze medewerker Beleid en Communicatie bij woningcorporatie Woonpalet in Zeewolde. Daarnaast werkt ze als vrijwilliger in woonzorgcentrum De Amaniet. Waar ze tot nu toe haar schrijfsels alleen voor zichzelf aan het papier toevertrouwde zal ze als Dorpsdichter gedichten rond speciale gebeurtenissen en actuele ontwikkelingen schrijven, publiceren en presenteren. Zoals ze het zelf benoemt: “Al schrijvend speel ik met taal. Taal kan verrassen, verbinden en verrijken. Als Dorpsdichter zet ik dat in voor Ermelo en haar inwoners. Want hebben we het niet allemaal wel eens nodig een verrassing of verbinding aangereikt te krijgen? Zonder dat nu grootser te maken dan het is. De woorden zijn er immers al. Ik zet ze in mijn gedichten, alleen maar achter elkaar”.

 

Dorpsdichter Ermelo

Op verzoek van Gemeente Ermelo is Bibliotheek Noordwest Veluwe in 2016 op zoek gegaan naar een Dorpsdichter in Ermelo, die met gedichten over Ermelose zaken mensen met elkaar in gesprek kan brengen. Het resultaat van deze zoektocht was de installatie van Fiet van Beek. Haar 2-jarige benoeming is in 2018 met een jaar verlengd. Na een oproep voor een nieuwe Dorpsdichter in het voorjaar van 2019 heeft Bibliotheek Noordwest Veluwe een aantal kandidaten voorgelegd aan een onafhankelijke jury. Deze jury heeft unaniem één kandidaat naar voren geschoven: Sarah Scholts. Zij is tijdens het Schrijversfestival in Museum Het Pakhuis, geïnstalleerd als Dorpsdichter Ermelo.

 

 

 

 

Dorpsdichter Ermelo is mede mogelijk gemaakt door: