Selecteer een pagina

Voor vrouwen van Veldwijk:
Willemina van Gogh,
Hillegonda van Uildriks
en Maria Mensing,

BLINDE VLEK

Normaal is net zo gek als het einde
van de wereldbol, net zo blauw als
het kijken door een roze bril, even
rond als een vierkante lens ooit
werd geslepen. Zonder een brug
tussen linker- en rechterglas,
balans tussen wat vaag en helder
is, zal het beeld eenzijdig zijn,
voelbaar de scherpte van verdriet.

Dement, labiel, hysterisch
nemen wij voor waar.
Gestoord, verward, wantrouwig,
nemen wij onaangepast
waar in het beslagen venster van de tijd.

Talent dat niet past in het plaatje,
gezien gedrag dat onbegrepen blijft,
waan van de dag die uitsluitend
rondwaart en onverstoord bepaalt
wie sterk genoemd wordt en wie zwak.
Vrouwen, achter wie Veldwijks deur
is dichtgedaan; als zij hier vandaag
met ons – zien wij hen dan anders aan?

Fiet van Beek,
2019

Bij de opening van de reeks tentoonstellingen ZIJ/HIJ in Gelderland op 8 maart op het Pauwenplein. In de periode maart-oktober wordt door Museum Het Pakhuis en andere Gelderse musea aandacht besteed aan de rol van vrouw en man in kunst en maatschappij.